תנאי רכישה וביטול עסקה - מעגלים חד-פעמיים / סדנאות/ סדרות מעגלים

ביטול הרשמה עד שבוע (7 ימים קלנדריים) לפני מועד המעגל/הסדנה/סדרת המעגלים יקנה לנרשמת זיכוי בגובה מלוא הסכום ששולם שבו תוכל להשתמש לצורך הרשמה למעגל/סדנה עתידיים ו/או לרכישת מוצרים באתר.

בפעילויות הכרוכות בתשלום דמי הרשמה מוקדמים, ההחזר הוא בניכוי דמי ההרשמה, שלא יוחזרו במקרה של ביטול הפעילות על ידי הנרשמת בכל מועד שהוא.

על ביטול ההרשמה במהלך השבוע שלפני מועד המעגל/סדנה ו/או המפגש הראשון בסדרת מעגלים, לא יינתנו זיכוי ו/או הטבה אחרת וייגבה תשלום מלא.

בהרשמה לפעילות עתידית שקיומה תלוי במספר הנרשמות: ככל שהפעילות לא תתקיים עקב מיעוט נרשמות, יינתן לנרשמת זיכוי בגובה מלוא הסכום ששולם, שבו ניתן יהיה להשתמש להרשמה לפעילות עתידית ו/או רכישת מוצרים באתר.

בכל שאלה בנושאי רכישה, הרשמה וביטול ניתן לפנות אלינו במייל לכתובת: [email protected]

דילוג לתוכן