Untitled design

מעגלי און-ליין עם אורית פיול אור

להרשמה: https://bidyuk.ravpage.co.il/onlinecircle

אולי תרצי להשען

להרגיש את האשה היציבה והנוכחת זו שיושבת יציבה מאחוריך ונותנת לך גב. להרגיש אותך בטוחה ומתמסרת, מרפה בעיניים עצומות אל תוך הכאבים והשמחות.

אולי תרצי לתת לך גב

לסמוך ולהאמין לקולות העמוקים ביותר ולא לוותר. אולי תרצי להקשיב לזו הלוחשת מפוחדת בתוכך ולהעצים את קולה מתוקף היותה מוקשבת. להגביר את לחישותיה עד שיהדהדו בכל חדרי הלב.

אולי תרצי לתת לך יד

 ולא לעזוב. להסכים ללכת צעד אחר צעד, בזקיפות קומה ובעדינות, יד ביד, דרך אזורי קצה כדי למצוא מוצא באין מוצא. כדי לרפא כאבים של חיים שלמים ולהעז להוליד את החדש שוב.

כי כל מה שעברת נחרת בתוכך. שם נצרבת, שם נבראת, ומשם המצאת את עצמך ואת העולם.
מכל מה שעברת – יצרת ונוצרת. מלאכת מחשבת. פאר היצירה. את.